Algemene info

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

1.BEDRIJFSGEGEVENS

 

“Stress Beweegt” valt onder het beheer en de verantwoordelijkheid van Lieselot Maes Coaching & Consulting. (hierna "LMCC" genoemd)

Contactgegevens

Lieselot Maes Coaching & Consulting

t.a.v. Lieselot Maes

Rozenhoed 10

9921 Vinderhoute

Telefoon: 0485/79.60.03

E-mail: lieselot@stressbeweegt.be

Website: www.lieselotmaes.be

Ondernemingsnummer: BE 0651 845 344

Partner

Voor "Stress Beweegt" werkt LMCC samen met verschillende trainers. Elke trainer werd met zorg uitgekozen zodat deelnemers en hun gegevens ten allen tijde in goede handen zijn.

 

Met elke trainer werd een verwerkingsovereenkomst afgesloten om de correcte naleving van de privacywetgeving te kunnen garanderen.

Op de website www.stressbeweegt.be kunnen hun individuele gegevens steeds teruggevonden worden.

 

2.ALGEMEEN

 

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Alle diensten worden uitgevoerd volgens deze voorwaarden, tenzij er een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst werd afgesloten tussen beide partijen die van deze voorwaarden afwijkt.

 

LMCC behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer nodig. In geval van aanpassing, zullen enkel deelnemers van lopende en toekomstige reeksen hiervan schriftelijke op de hoogte gebracht worden. De laatste aanpassingsdatum wordt onderaan het document steeds meegegeven.

 

Inschrijven & deelnemen

 

Om in te schrijven voor een reeks van “Stress Beweegt” moet de deelnemer via de site www.stressbeweegt.theshopbuilders.eu een toegangsticket aankopen volgens de op dat moment geldende tarieven. 
Voor particulieren zijn de vermelde prijzen op de website incl. 21% BTW. Op vraag kan een factuur opgemaakt worden en zal 21% BTW afzonderlijk bovenop de prijs in rekening gebracht worden. 

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

 

Daarnaast moet de deelnemer zich expliciet akkoord verklaren met deze algemene voorwaarden (inclusief privacy statement).

 

Tot slot krijgt de deelnemer een vragenlijst toegestuurd die peilt naar de motieven en gezondheidstoestand van de deelnemer. Deze lijst moet ingevuld teruggestuurd zijn voor aanvang van de eerstvolgende sessie.

De persoonsgegevens die de deelnemer hierbij doorgeeft aan Stress Beweegt worden met de grootste zorg en discretie behandeld en zijn bedoeld om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken met en voor de deelnemer.

 

Betalingen

 

De verschuldigde deelnameprijs kan enkel en alleen elektronisch betaald worden op rekening BE71 1030 4908 2169 op naam van Lieselot Maes Coaching met correcte mededeling of via de bancontact-optie op de website.

 

Betaal je met overschrijving, hanteer dan volgende richtlijnen voor de mededeling:

  • voor bewegingsreeksen: “SB reeks [maand] [locatie] / [naam deelnemer]”

bv. “SB reeks november Zomergem / Lieselot Maes”

  • voor workshops: “WS [type] [maand] [locatie] / [naam deelnemer]”

bv. “WS EMO december Deinze / Lieselot Maes”

 

Zonder geldig betalingsbewijs zal de toegang tot de reeks ontzegd worden.

 

Annulaties & terugbetalingen

 

Annulaties met volledige terugbetaling van de inschrijvingsgelden zijn mogelijk:

 

  • voor de bewegingsreeksen: tot ten laatste 8 kalenderdagen vóór aanvang van de gekozen reeks.
  • voor de workshops en info-avonden: tot ten laatste 24u voor aanvang van het evenement.

 

Nadien wordt er geen terugbetaling meer gedaan, maar is het de ingeschrevene wel toegestaan om zijn of haar deelname door te geven aan iemand anders. De nieuwe deelnemer zal, om te mogen deelnemen, zich akkoord moeten verklaren met de Algemene Voorwaarden van Stress Beweegt en het intakeformulier moeten invullen voor aanvang van de eerstvolgende sessie.

 

Aansprakelijkheid

 

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct inschatten van zijn of haar individuele gezondheid en fysieke mogelijkheden tot het uitvoeren van oefeningen.

 

De deelnemer is in geen enkel geval verplicht om oefeningen uit te voeren. Elke oefening mag ten allen tijde geweigerd worden. Blessures of ongevallen door het fout inschatten van de mogelijkheden kunnen in geen geval toegewezen worden aan de organisatie of haar begeleiders.

 

LMCC is niet verantwoordelijk voor de staat en eventuele onbeschikbaarheid van de locatie of aanwezige toestellen.

 

3.PRIVACY

 

Veiligheid, discretie en vertrouwelijkheid zijn van onschatbare waarde binnen “Stress Beweegt”. Dat geldt voor de deelnemers, maar evenzeer voor iedereen die onze website of webshop bezoekt.

 

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

 

Het privacybeleid van LMCC is van toepassing op de diensten van “Stress Beweegt”. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website.

 

Door gebruik te maken van deze website en/of door in te schrijven voor een reeks van Stress Beweegt accepteer je dit privacybeleid.

 

4.WEBSITE

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De websites www.stressbeweegt.be en www.stressbeweegt.theshopbuilders.eu zijn eigendom van Lieselot Maes Coaching & Consulting.

 

De inhoud van deze websites, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan “LMCC” of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de websites is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

LMCC levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal LMCC de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

LMCC kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via lieselot@stressbeweegt.be.

 

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LMCC geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Laatste aanpassing document: 02/09/2019

 

 

 

PARTNERSHIPS

Lieselot Maes

Lieselot Maes

owner Stress Beweegt

stresscoach & loopbaanbegeleider

lieselot@stressbeweegt.be

0485 79 60 03

www.lieselotmaes.be

Marie Demuynck

Mulamba Van den Hende

personal trainer

mulamba@stressbeweegt.be

0477 42 27 54

www.generation-fit.be

Marie Demuynck

Marie Demuynck

yoga docent

marie@stressbeweegt.be

0473 90 43 27

www.masanteyoga.be

Marie Demuynck

Fien Van Hoecke

diëtiste & foodie

fien@stressbeweegt.be

0470 59 67 86 fienvanhoecke.wixsite.com
Pictures by Emilie Bonjé

Copyright © All Rights Reserved